Over TWS


TWS Projects zet ‘ondersteuningsprojecten’ op voor Maatschappelijke Instituten & Organisaties.

Dit kunnen dus zijn: Mindervalidenorganisaties, Revalidatiecentra, Woon- & Zorgcentra, Sociale huizen & OCMW’s, Scholen voor kinderen al dan niet met beperkingen, Dierenorganisaties en Sport- & Socioculturele verenigingen.

Dit gaat van kleine financiële noden tot grote mobiliteitsprojecten. Maw, wij luisteren naar de noden van deze organisaties, ontwerpen een plan van aanpak op maat van deze organisaties en voeren deze uit.

Wij hebben maar 1 doel nadat wij een ondersteuningsproject goedgekeurd hebben: het realiseren!

Dat betekent dat we telkens op zoek gaan naar ondernemers met het hart op de juiste plaats EN die vooruit willen met hun zaak, bedrijf of onderneming!

Voor een goed begrip: TWS Projects gaat niet op zoek naar sponsors. Neen! Het is niet de bedoeling dat het éénrichtingsverkeer wordt. We willen ondersteunende bedrijven ook iets terug geven! 

Via verschillende businesstools krijgen ondernemers ruimschoots de mogelijkheid hun investering terug te verdienen. Elke Partner krijgt originele dynamische publiciteit waardoor ze hun zichtbaarheid, naambekendheid en herkenbaarheid kunnen vergroten. We maken de acties ook bekend via onze interactieve website. Via Social Media vergroten we elkaars vrienden-, kennissen-, klanten- en Partnerkring zodat de marketing zijn werk kan doen. Tevens organiseren wij op regelmatige basis netwerkmomenten die voor de Partners een ideale gelegenheid vormen om nieuwe mensen te leren kennen en extra cash business te genereren.

 Bij gebruik van al onze aangereikte tools garanderen wij dat ondernemers door hun deelname aan dergelijke unieke projecten tvv hulpbehoevenden er in slagen om nog méér business te creëren! Wij kunnen u dit vertellen omdat al heel wat ondernemers van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om via verschillende aangereikte kanalen in contact te komen met elkaar.

Het algemeen voordeel is dat ondernemers de wensen en dromen van deze hulpbehoevenden samen helpen realiseren door het ondersteunen van een gemeenschappelijk en maatschappelijk doel.

Hun persoonlijk voordeel is dat zij in contact komen met al dan niet plaatselijke collega-ondernemers die het hart ook op de juiste plaats hebben en die meer business aan elkaar gunnen en zo de lokale economie stimuleren.

Wij organiseren ook persmomenten voor de krant en de sociale media om zo de maatschappelijke betrokkenheid van ondersteunende ondernemers te benadrukken. 

Mag ik u een vraag stellen? Bent u begaan met het maatschappelijk welzijn? Zou u willen deel uitmaken van deze community building met méér business als gevolg?

Ons motto is: ‘Wie geeft, zal gegeven worden!’

Zoja, wat heeft u ervoor over om gedurende minstens 4 jaar deel uit te maken van dit team?

Together We’re Strong! 
Wij heten u alvast ‘hart’elijk welkom!
Het TWS Team.
Together We’re Strong! 
Wij heten u alvast ‘hart’elijk welkom!
Het TWS Team.

De nobele doelen die wij op maatschappelijk vlak willen bereiken, zijn oa de volgende:

  • Chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers, minder mobiele mensen, zowel jong als oud, uit hun sociaal isolement halen en terug hun eigenwaarde bieden door hen een rolstoeltoegankelijke bus ter beschikking te stellen. Het ultieme doel is om hen terug in de maatschappij te laten integreren door gezamenlijk naar de winkel of de markt te gaan, een koffietje te gaan drinken, op uitstap te gaan, een activiteit te organiseren;
  • Mensen met beperkingen de mogelijkheid bieden hun hobby, die heel specifiek voor hen is, te laten beoefenen;
  • Vzw’s ondersteunen die een heel specifiek vervoermiddel wensen om hun noden te realiseren, bijvoorbeeld een elektrische vrachtfiets voor een vzw die ecologisch gekweekte produkten wenst te verkopen op plaatselijke markten en aan de horeca;
  • Een minibus, al dan niet met rolstoellift, ter beschikking stellen voor Woon- & Zorgcentra, Sociale Huizen & OCMW’s, Steden & Gemeenten zodat ook deze mensen nog eens naar buiten kunnen komen om naar de plaatselijke markt, het restaurant, op familiebezoek of naar het ziekenhuis te kunnen gaan;
  • Dierenorganisaties helpen om hun ‘bewoners’ een warm nest en een echte thuis te kunnen geven;
  • En ga zo maar door met deze niet-limitatieve lijst…

Founder - Manager


GEERT DEVLOO

0475 42 60 71