Waarom?

OCMW Veurne is op zoek naar personenbusjes met het oog op laagdrempelige zorg voor mensen in kwetsbare leefsituaties. Concreet gaat het om twee busjes, één met lift, één zonder lift, die zouden worden ingezet om de dienstverlening van het zorgcentrum voor hun doelgroepen te verbeteren. Hiermee ligt de focus enerzijds op Organisatie voor Biizondere Jeugdzorg Zonnewende, anderzijds op het dienstencentrum De Zonnebloem. 

Jeugdzorg in Zonnewende

Zonnewende is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Veurne. Wij bieden opvang en begeleiding aan 47 kinderen en jongeren in kwetsbare opvoedingssituaties. We werken daarenboven intensief samen met het thuismilieu van elk kind. De meeste kinderen en jongeren worden bij ons geplaatst door het Comité Bijzondere Jeugdzorg of door de Jeugdrechtbank. Sedert kort kunnen jongeren ook aangemeld worden door het CLB en Kind en Gezin. 

We hebben drie leefgroepswerkingen. Dit zijn autonome werkingen, gehuisvest in een eigen huis, met een vast begeleidersteam en een huishoudster die instaat voor de maaltijden en het onderhoud. Er is een groep voor kinderen van 3-12 jaar. Er is een groep voor meisjes van 12-16 jaar en een groep voor jongens van 12-16 jaar. Naast de leefgroepswerkingen hebben we een werking die jongeren voorbereidt op zelfstandig wonen. Deze jongeren leren er alle vaardigheden die nodig zijn om later zelfstandig te wonen. Om de overgang naar het zelfstandig wonen te ondersteunen helpen wij jongeren die reeds zelfstandig wonen op weg onder begeleiding van onze dienst 'Begeleid zelfstandig wonen'. 

Het doel van onze hulpverlening bestaat er uit dat kinderen en jongeren zo vlug mogelijk terug thuis kunnen wonen. Indien dit niet mogelijk is, proberen we hen bij ons een thuis te geven. In de tijd dat ze bij ons begeleid worden, proberen we de kinderen en jongeren al het nodige mee te geven om later zelfstandige volwassenen te kunnen worden. 

Net zoals in een doorsnee gezin worden er voor het dagelijkse leven van deze kinderen en jongeren heel wat verplaatsingen met de wagen gemaakt. Hiervoor zijn we op zoek naar een stevige, ruime en zuinige wagen ten einde deze vele verplaatsingen veilig en comfortabel te kunnen doen. 

Sociale Cohesie in DC Zonnebloem 

Het lokaal dienstencentrum, erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid biedt een waaier aan diensten en activiteiten aan, met de focus op het bereiken van kwetsbare doelgroepen (ouderen, personen in een psychische kwetsbaarheid, personen met een beperking ... ). Het bevorderen van sociale cohesie staat voorop bij het organiseren van het activiteitenaanbod. 

Toekomstgericht zal de uitdaging zijn voor het dienstencentrum om nog meer buurtgericht te gaan werken, waarbij bijzondere aandacht gaat naar proactieve opsporing van (beginnende) zorgsituaties, met het oog op het installeren van zorg op maat. Het preventieve werk op de Ode lijn impliceert ook verdere uitbouw van de dienst vervoer en boodschappen. 

De vervoersdienst is laagdrempelig: zowel financieel als qua toegankelijkheid. Niet enkel létterlijk toegankelijk, via de rolstoellift; maar ook qua service richt het dienstencentrum zich op laagdrempeligheid: ophalen van de mensen thuis, omdat bushaltes vaak al niet bereikbaar zijn voor vele mensen uit de doelgroep ... 

Zelfredzaamheid staat centraal: mensen meenemen naar de winkel zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen behouden, mits wat begeleiding en ondersteuning. 

Een bus, aangepast voor rolstoelen, is in deze van onschatbaar belang, bijna net zo belangrijk als de persoon achter het stuur. .. 

Ondersteund door:

sponsor TWS Projects

Bram Van Holm Verzekeringen

Verzekeringen, sparen, lenen, KMO

sponsor TWS Projects

Sekura VOF

Beveiligingssystemen, camerabewaking, alarmsystemen en brandpreventie

sponsor TWS Projects

Woningdecoratie Vandoorne BVBA

Woningdecoratie, schilderwerken

sponsor TWS Projects

Beach Invest BVBA (Agence Ultimmo)

Vastgoed, beheer, verhuur, verkoop, vakantieverhuur